VIE National Champion League

Ngày 21/05/2024

GIẢI VĐGQ VIỆT NAM
Quang Nam
17:00
2024/05/21
Becamex Binh Duong
GIẢI VĐGQ VIỆT NAM
Hoang Anh Gia Lai
17:00
2024/05/21
Hong Linh Ha Tinh
GIẢI VĐGQ VIỆT NAM
CLB TPHCM
19:15
2024/05/21
Cong An Ha Noi FC
GIẢI VĐGQ VIỆT NAM
Hanoi FC
19:15
2024/05/21
CLB Thanh Hoa

Ngày 22/05/2024

GIẢI VĐGQ VIỆT NAM
Nam Dinh FC
18:00
2024/05/22
XM Hai Phong FC
GIẢI VĐGQ VIỆT NAM
Khanh Hoa
18:00
2024/05/22
Viettel FC
GIẢI VĐGQ VIỆT NAM
Binh Dinh
18:00
2024/05/22
Song Lam Nghe An

Ngày 25/05/2024

GIẢI VĐGQ VIỆT NAM
Quang Nam
17:00
2024/05/25
TT Hanoi
GIẢI VĐGQ VIỆT NAM
CLB TPHCM
19:15
2024/05/25
Hoang Anh Gia Lai

Ngày 26/05/2024

GIẢI VĐGQ VIỆT NAM
Song Lam Nghe An
17:00
2024/05/26
Becamex Binh Duong
GIẢI VĐGQ VIỆT NAM
Khanh Hoa
18:00
2024/05/26
CLB Binh DInh
GIẢI VĐGQ VIỆT NAM
Thanh Hoa
18:00
2024/05/26
Nam Dinh FC
GIẢI VĐGQ VIỆT NAM
Hai Phong FC
19:15
2024/05/26
Hong Linh Ha Tinh
GIẢI VĐGQ VIỆT NAM
Cong An Ha Noi FC
19:15
2024/05/26
Viettel FC

Ngày 30/05/2024

GIẢI VĐGQ VIỆT NAM
Hoang Anh Gia Lai
17:00
2024/05/30
CLB Thanh Hoa
GIẢI VĐGQ VIỆT NAM
Binh Dinh
18:00
2024/05/30
Quang Nam
GIẢI VĐGQ VIỆT NAM
Hong Linh Ha Tinh
18:00
2024/05/30
Cong An Ha Noi FC
GIẢI VĐGQ VIỆT NAM
Viettel
19:15
2024/05/30
XM Hai Phong FC

Ngày 31/05/2024

GIẢI VĐGQ VIỆT NAM
Becamex Binh Duong
18:00
2024/05/31
Ho Chi Minh City FC
GIẢI VĐGQ VIỆT NAM
Nam Dinh FC
18:00
2024/05/31
Song Lam Nghe An